2/2022/Po

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ASAP-GRUP SK s.r.o
 • IČO:
 • Adresa:Laurinská ul. 811 01 Bratislava
 • Celková suma:228,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2/2022/Po
 • Predmet: Odstránenie poškodenia kanaliz.potr.na odd.FRO v UNB, pracovisko ŠGN Podunajské Biskupice
 • Opis predmetu zákazky:Prasknuté kanaliz,potrubie v laboratóriu
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť