1R4-2/183/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1R4-2/183/18
 • Predmet: Orez stromov a kríkov
 • Opis predmetu zákazky:vypracovanie cenovej ponuky a vykonanie obhliadky na orezanie stromov a kríkov v areály Nemocnice Ružinov.

  Cenovú ponuku prosím zasielať na adresu rackova@ru.unb.sk do 12.10.2018 do 12.00 hod.
  Termín obhliadky 11.10.2018 – potrebné dohodnúť telefonicky (0918709001).

 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.10.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť