1R4-2/165/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1R4-2/165/18
 • Predmet: vypracovanie cenovej ponuky- opravy rozvodov uk, pary
 • Opis predmetu zákazky:vypracovanie cenovej ponuky a vykonanie obhliadky na dodanie a montáž, realizáciu všetkých prác a dodávok na komplet pre UNB, Nemocnica Ružinov:
  1. Oprava a výmena armatúr a potrubí v HLOST
  2. Výmena kalového čerpadla
  3. Výmena rozvodu pary práč. Suterén
  4. Oprava prívodov pary do varných kotlov v kuchyni
  5. Oprava prípojky ku radiátoru – príprava stravy
  6. Výmena kondenzátneho potrubia – špinavé prádlo
  7. Výmena PV čisté prádlo (výmenným spôsobom)
  8. Výmena časti potrubia pod lekárňou
  9. Oprava vykurovacieho telesa pri bazéne
  10. Výmena potrubia pod kuchyňou – prečerpávačka kondenzátu
  11. Oprava a výmena armatúr, strojovňa pod kuchyňou
  12. Výmena potrubia ÚK v LDCH
  13. Servis horáku kotla

  Cenové ponuky prosím zasielať na adresu alena.mitschova@ru.unb.sk do 4.10.2018 do 08.00 hod.
  Termín obhliadky 2.10.2018 – potrebné dohodnúť telefonicky (0918535334).
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:01.10.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť