1R2-34/77/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SGZ s.r.o., Tomášikova 15950/10H, Bratislava
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:7 495,50 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1R2-34/77/2022
 • Predmet: Generálna oprava kulinárov v počte 15ks
 • Opis predmetu zákazky:Postupná generálna oprava prepravných kulinárov na jedlá pre pacientov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: - Rozobratie vozíkov,
  - Vyrovnanie pokrivených plechov,
  - Výmena kolies,
  - Zváranie poškodených častí,
  - Vyrovnanie líšt – posuvné dvere,
  - V prípade potreby výmena dverí,
  - Oprava a zváranie ťažných tyčí vozíkov,
  - V prípade silného poškodenia výmena ťažnej tyče,
  - Vyrovnanie líšt na tácky,
  - V prípade silného pokrivenia výmena vodiacej lišty na tácky s jedlom,
  - Zváranie rukovätí,
  - Zváranie dverí,
  - Výmena čapov,
  - Čistenie.
 • Dátum zverejnenia:06.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:11.05.2022
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť