1/PE/2018Mi

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Kotolservis VH,s.r.o.
 • IČO: 44110979
 • Adresa:Prostredná 32, 900 21 Svätý Jur
 • Celková suma:2 371,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1/PE/2018Mi
 • Predmet: Výmena tepelného výmenníka ohrevu vody v rehabilitačnom bazéne s objemom cca 100 m3 s cirkulačným čerpadlom v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:- demontáž pôvodného výmenníka tepla a čerpadla
  - dodávka + montáž
  - pripojenie
  - spustenie do prevádzky
  - zaškolenie obsluhy
  - požadovaná konštantná teplota vody v bazéne 29 st. Celzia
  - vykurovacia teplota vody v primárnom okruhu 70- 90 st. Celzia z centrálneho zdroja
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Predmetné zariadenie je nutné obhliadnuť, kde Vám poskytneme bližšie technické informácie o spôsobe prevádzky.Obhliadka zariadenia bude dňa 16.2.2018 o 10,00hod. resp. po dohode s ved. údržby p. Drobec tel. 0915 968 094. Cenové ponuky zaslať na mifkovicl@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť