1/PB/2022/Šr

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ASAP-GRUP SK s.ro
 • IČO:
 • Adresa:Laurinská ulica 811 01 Bratislava
 • Celková suma:228,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1/PB/2022/Šr
 • Predmet: oprava kanalizačného potrubia na oddelení rehabilitácie v UNB ŠGN PB
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť