19/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 19/2018
 • Predmet: Oprava VZT zariadenia BKB 31 a chladiaceho zariadenia Clivet zákrokové sály v Monobloku, odstránenie závady nedostatočného chladenia priestorov zákrokových sál na 4.,7. a 10.posch. vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Opis predmetu zákazky:-demontáž/montáž čistenie výmenníka chladenia
  -demontáž/montáž čistenie výmenníka ohrevu
  -chemické prostriedky na čistenie
  -čistiace práce
  -dodanie a montáž expanznej nádoby
  -dodanie a montáž výmena obehového čerpadla
  -elektroinštalačné práce
  -dodanie a montáž výmena poistného ventilu
  -dodanie a výmena glykolu v kvapalinovom systéme
  -oprava izolácie
  -realizácia všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
  -likvidácia odpadu
  -doprava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do 21.9.2018 do 9.00 hod, termín obhliadky 19.9.2018, čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:18.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť