18/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 18/2018
 • Predmet: odstránenie havárie na rozvode vody, únik vody na trase od budovy údržby po Monoblok, vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet , vonkajší rozvod - havária
 • Opis predmetu zákazky:dodanie a montáž, oprava, potrubia,vonkajší rozvod, realizácia všetkých súvisiacich prác
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do14.9.2018 do9.00 hod, termín obhliadky dohodnúť telefonicky 0905 691 275, nástup na prácu ihneď
 • Dátum zverejnenia:13.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť