18-ZT-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TIMED, s.r.o.
 • IČO: 00602175
 • Adresa:Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
 • Celková suma:2 823,66 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 18-ZT-2018
 • Predmet: oprava instrumentu KIT mikrobolden MIDAS REX LEGEND zn. Medtronic
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:31.01.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť