17/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ABRO s.r.o.
 • IČO: 35847361
 • Adresa:Laskomerského 16, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:2 125,58 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 17/2017
 • Predmet: Oprava piestového kompresora ČKD v kompresorovej stanici typ 1SK 200B -11, rok výroby 1981 vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Opis predmetu zákazky:oprava kompresora č.3, slabý výkon kompresora
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Predkladanie cenových ponúk do 7.9.2017 do 10.00 hod. na adresu zalubel@ru.unb.sk, nutnosť obhliadky, termín 5.9.2017, čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:04.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť