16/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDICOMP, s.r.o.
 • IČO: 31446825
 • Adresa:Krajinská 3, P.O.BOX E34, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:12 750,92 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 16/2017
 • Predmet: Rozšírenie rozvodu mediciálnych plynov O2,Va,Sv a výmena lekárskych panelov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike 9. poschodie izby pacientov vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Opis predmetu zákazky:Dodanie a montáž rozšírenie rozvodov med. plynov O2, Va, Sv a výmena lekárskych panelov O2, Va, Sv, 9. posch strana A, izby pacienotov m.č. 901,902, vyšetrovňa a izby novorodencov a na strane B izby pacientov m.č. 933,934,vyšetrovňa + dodávka a montáž zvlhčovačov 0-25 L prietok-2ks, nástavec rozdvojný -4 ks
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Predkladanie cenových ponúk do 7.9.2017 do 10.00 hod. na adresu zalubel@ru.unb.sk, nutnosť obhliadky, termín 5.9.2017, čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:04.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť