16-ZT-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SKANTECH spol. s.r.o.
 • IČO: 35800046
 • Adresa:Sekurisova 16, 84102 Bratislava
 • Celková suma:4 054,36 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 16-ZT-2018
 • Predmet: oprava - umývačka dezinfekčná DECOMAT zn. GETINGE č.1
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Mgr. Petra Šípková, sipkova@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:31.01.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.01.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť