15/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Trade service spol. s.r.o.
 • IČO: 31363580
 • Adresa:Hodonínska 2, 841 03 Bratislava
 • Celková suma:4 251,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 15/2017
 • Predmet: Oprava VZT zariadenia 59.01, typ BKB 31 rok výroby 1984, dodávka a montáž ventilátora s motorom vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet.
 • Opis predmetu zákazky:zariadenie má poškodenú hriadeľ, obežné koleso, teleso ventilátora, prívodné zariadenie
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Predkladanie cenových ponúk do 7.9.2017 do 10.00 hod.na adresu zalubel@ru.unb.sk,nutnosť obhliadky, termín 5.9.2017, čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:04.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť