151-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48 146 676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04
 • Celková suma:7 524,88 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 151-zt-2017
 • Predmet: Ultrazvukový prístroj ACUSON zn. Siemens
 • Opis predmetu zákazky:Oprava ultrazvukového prístroja ACUSON.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Assy/2, Tl, kBoard, 4D
 • Dátum zverejnenia:12.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť