15-ZT-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:2 044,66 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 15-ZT-2018
 • Predmet: oprava CT SOMATOM Definition AS Plus
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:26.01.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.01.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť