148-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MAQUET Slovakia s. r. o.
 • IČO: 47 839 872
 • Adresa:Pribinova 25 Bratislava 811 09
 • Celková suma:9 177,04 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 148-zt-2017
 • Predmet: oprava operačného stola Alphamaquet
 • Opis predmetu zákazky:UNB - Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť