146-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Marián Hammel s.r.o.
 • IČO: 47773600
 • Adresa:Hody 1246, 924 01 Galanta
 • Celková suma:1 728,60 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 146-zt-2017
 • Predmet: Oprava RTG EIDOS 3000
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:05.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť