145-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:6 696,55 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 145-zt-2017
 • Predmet: Oprava koagulátora ERBOTM ICC300VIO ERBE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť