144-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: General Electric International (Slovensko), s.r.o.
 • IČO: 35705795
 • Adresa:Prievozská 9, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:2 998,62 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 144-zt-2017
 • Predmet: Oprava RTG na vyšetrenie hrudníka COMPAX
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:30.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť