13/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 13/2020
 • Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických a bleskozvodov v Nemocnici Ružinov v zmysle prílohy.
 • Opis predmetu zákazky:Objekty a oddelenia v zmysle prílohy:
  -Monoblok
  -Užšie komplementy
  -Širšie komplementyň-Popáleniny
  -Kuchyňa
  -Podzemné sklady
  -Poliklinika
  -Pavilón D
  -Bleskozvody
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do 5.6.2020, v CP je potrebné uviesť cenu bez DPH a cenu s DPH za predmet zákazky.
  Termín obhliadky dňa 3.6.2020, čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:02.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
odborné prehliadky a skúšky elektrických z... 02.06.2020 ods - 21.53 kB
Tlačiť