13-ZT-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKONA COR SK s.r.o.
 • IČO: 50176811
 • Adresa:Vojtecha Tvrdého 819/1, 010010 Žilina
 • Celková suma:1 753,40 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 13-ZT-2018
 • Predmet: opravu centrálneho monitora EKONA
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:23.01.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.01.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť