12/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: KLIMA KONZULT, spol. s.r.o.
 • IČO: 00 602 744
 • Adresa:Trnavská 63, 821 01 Bratislava
 • Celková suma:4 383,70 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 12/2017
 • Predmet: dodanie a montáž filtrov VZT zariadení pre oddelenie KAIM II, vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Opis predmetu zákazky:realizácia ihneď po obdržaní záväznej objednávky, do cenovej ponuky je nutné zahrnúť vyčistenie a dezinfekciu komôr VZT jednotky, komoru umiestnenia filtrov a likvidáciu vymenených filtrov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky prosím zaslať na adesu alena.mitschova@ru.umb.sk do 25.5.2017 do 10.00 hod.
  Termín obhliadky 23.5.2017 - čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:22.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
dodanie a montáž filtrov VZT zariadení, od... 22.05.2017 xls - 9 kB
Tlačiť