1/2023/Po

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Kotolservis VH, s.r.o.
 • IČO: 44110979
 • Adresa:Prostredná č. 32, Svätý Jur, 90021
 • Celková suma:2 976,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1/2023/Po
 • Predmet: Odborné prehliadky a revízie kotlov a plynových zariadení kotolne a kuchyne v ŠGN Pod.Biskupice - UNB
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť