1/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1/2020
 • Predmet: Odstránenie závad zistených pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariuadení a bleskozvodov vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Opis predmetu zákazky:Odstránenie závad elektrických zariadení vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet, objekty:
  -Monoblok hl. rozvodňa
  -budova Kuchyne
  Odstránenie závad - Bleskozvody,objekty:
  -Monoblok lôžková časť
  -Kompresorová stanica-sklad plynov
  -Plynová kotoľňa
  -Admonistratívna časť, riaditeľstvo
  -Monoblok prístavba
  -Nádrž na tekutý kyslík
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do 7.2.2020 do 9.00 hod., termín obhliadky 5.2.2020 čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275, nástup na prácu ihned po obdržaní záväznej objednávky
 • Dátum zverejnenia:04.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť