12-ZT-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ASKIN&Co., spol. s r.o.
 • IČO: 17323100
 • Adresa:Martinská 31, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:1 796,82 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 12-ZT-2018
 • Predmet: oprava videokolonoskopu EC-3890Li pentax
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: sipkova@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:23.01.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.01.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť