11-zt-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s.r.o.
 • IČO: 3137712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:1 998,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 11-zt-2018
 • Predmet: Oprava generátora ERBOTOM ICC 300 VIO
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:23.01.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.01.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť