10/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 10/2020
 • Predmet: Dodanie a montáž priečky zo sadrokartónu na odd KOS chodba , priestor prebúdzarne, predelenie chodieb s priehľadnou pevnou fóliou v drevenom ráme na odd. KAIM I, v Monobloku 12A, 10B, 8A, , poliklinike
 • Opis predmetu zákazky:Dodanie a montáž predelenie ,priestoru pred operačnými sálami 1.posch pred výťahmi sadrokartónom + vyrezanie otvoru v pôvodnej priečke, predelenie chodby na operačných sálach sadrokartónom s dverami 80 ky pravé, plné,
  predelenie chodieb v Monobloku na 12B, 10B, 8 A, posch.,odd. KAIM I, v budove polikliniky suterén priehľadnou pevnou fóliou v drevenom ráme vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet.Všetky drevené predely budú chytené na bokoch hmoždinkami a po celom obvode zasilikované fólie
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielkajte na zalubel@ru.unb.sk do 7.4.2020 do 9.00 hod. Do CP je potrebné uviesť cenu s DPH aj cenu bez DPH za predmet zákazky. Čas obhliadky dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:02.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť