10-zt-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: B. Braun Medical s.r.o.
 • IČO: 31350780
 • Adresa:V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
 • Celková suma:4 308,67 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 10-zt-2018
 • Predmet: Oprava - set pílový GA 673 Aesculap
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:19.01.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.01.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť